Försäkring

Som bostadsrättshavare i en bostadsrättsförening behöver man teckna ett tillägg till sin hemförsäkring, ett s.k. bostadsrättstillägg.

Kontakta ditt försäkringsbolag och säkerställ att du har bostadsrättstillägg i din hemförsäkring.

Bostadsrättstillägg

En ”vanlig” hemförsäkring gäller all lös egendom och eventuella merkostnader. Exempel på merkostnad är tillfälligt boende om medlemmen inte kan bo kvar under reparationstiden. Den gäller däremot inte ”byggnaden”, d.v.s. golv och väggar. Bostadsrättstillägget försäkrar den del av byggnaden som bostads­rättshavaren är underhållsansvarig för.

Underhållsansvar

Gränsen mellan medlemmens och föreningens underhållsansvar kan se olika ut.

Bostadsrättslagen lägger grunden men föreningens stadgar påverkar också ansvars­fördelningen. Det normala är att medlemmen ansvarar för alla ytskikt som golv, väggar, kakel i badrum o.dyl. Föreningen är sedan ansvarig för materialet innanför ytskiktet. Man kan säga att föreningen ansvarar för husets stomme (bjälklag, reglar), ytterväggar, tak och grund.

Exempel på gränsdragningar

Här är några exempel på hur det kan se ut. Observera att det kan se olika ut från fall till fall och att det här bara ska ses som exempel:

Vattenskada i kök

Köksbordet – medlemmens ansvar, hemförsäkringen täcker.
Golvet – medlemmens ansvar, bostadsrättstillägg krävs.
Bjälklaget ner mot grannen, bostadsrättsföreningens ansvar. Går på föreningens försäkring.

Vattenskada i badrum

Porslin – medlemmens ansvar, bostadsrättstillägg krävs.
Yt- och tätskikt (t.ex. kakel) – medlemmens ansvar, bostadsrättstillägg krävs.