Information till mäklare

Generellt

Föreningens juridiska namn

Bostadsrättsföreningen Corner House.

Föreningens adress

Brf Corner House
Adolf Fredriks Kyrkogata 3
111 37 Stockholm

Webbplats

www.cornerhouse.se

Kontakt

styrelse@cornerhouse.se

Organisationsform

Ekonomisk Förening. Föreningen är klassad som äkta.

Organisationsnummer

769628-4863

Fastighetsbeteckning

Kvarteret Träsket 20, Stockholms kommun. Föreningen äger marken.

Ekonomi

Avgiftshöjning

Sedan start har föreningen haft en avgiftssänkning (6,5% år 2021) och ingen avgiftshöjning. Det finns för närvarande inget beslut om någon kommande avgiftshöjning.

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättshavare i föreningen behöver teckna ett tillägg till sin hemförsäkring, ett s.k. bostadsrättstillägg.

Månadsavgiften

I månadsavgiften ingår värme, fastighetsel för allmänna utrymmen, sophantering och fastighetsskötsel.

El tillkommer som obligatoriska tillägg som specificeras separat på avgiftsavin.

Årsredovisning

Se handlingar.

Gemensamma utrymmen

Cykelrum

Cykelförråd finns på källarplanet (ingång via garaget eller stora hissen). Där finns också väggkrokar för långtidsförvaring av cyklar.

Garage

Det finns 17 bilplatser, som administreras av Skandia men uthyrningen förmedlas av styrelsen. Vi har inga laddstolpar. Det finns lediga platser.

Gemensamhetslokal

Ja, en takterrass på våning 11.

Gård

Ja, en innergård.

Hyresförråd

Föreningen har några extraförråd för uthyrning till medlemmar i föreningen. Nya medlemmar ansöker hos styrelsen om köplats, köplatsen följer inte med vid överlåtelse.

Parkering

Boendeparkering, se gatuskyltning.

Rullstols- och barnvagnsrum

Det finns ett förråd i entrén/trapphus avsett för förvaring av rullstolar och barnvagnar.

Tvättstuga

Finns ej.

Återvinningsrum/Soprum

På Entréplan finns det 2 rum för sopor; ett rum för hushållssopor, kompost, wellpapp, glas samt elektronik, och ett rum för papper, plast samt grovsopor.

Huset

Antal våningsplan

11 + källare. Under huset finns ett garage.

Yta

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 4 546 kvm, varav 4 452 kvm utgör bostadsyta och 94 kvm lokalyta.

Antal hus/portar

1

Arkitekt

Wingårdhs Arkitekter.

Byggår

2014-2015

Energiförbrukning

Energiklass C, 84 kWh/kvm (75 KWh/kvm) på årsbasis.

Lokaler

1 lokal.

Lägenheter

52 st, i storlekarna 2-7 RoK fördelade på 25 st 2:or, 16 st 3:or, 9 st 4:or 1 st 6:a samt 1st 7:a. Mer information finns under lägenheter.

Uppvärmning

Husets uppvärmning sker med fjärrvärme och ingår i månadsavgiften.

Ventilation

FTX-ventilation med värmeväxling.

Lägenheterna

Brandvarnare

Varje lägenhet är utrustad med en eller två brandvarnare (beroende på storlek). Det är den enskilde medlemmens ansvar att vid behov ansvara för underhåll och återanskaffning.

Balkonger och inglasning

Samtliga lägenheter har balkong, terrass eller uteplats. Inget bygglov finns för inglasning.( Förutom de befintliga mot Adolf Fredriks Kyrkogata/Luntmakargatan.

Kabel-TV/Bredband

Föreningen har IP-TV / bredband via Open Universe där man själv väljer leverantör.

El

Föreningen har ett gemensamt el-abonnemang och varje lägenhet är utrustad med en individuell undermätare. Debiteringen sker med ett kvartals eftersläpning, exempelvis på fakturan i juni debiteras den faktiska förbrukningen som skett under januari.

Medlemsskap & överlåtelse

Ansökan om ut- och inträde samt mäklarbild

Sker digitalt via nedan länk.
https://www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare2

Beslut om medlemsskap och handläggningstid

Sker via styrelsen och handläggningstiden är en vecka.

Delat ägarskap

Det är tillåtet med släkt-/föräldra- och barnägande i föreningen. Inget särskilt krav finns på andelsstorlek.

Juridisk person

Accepteras ej.

Kreditupplysning

Föreningen gör alltid en kreditupplysning på blivande medlemmar.

Pantsättningsavgift

Föreningen tar ut pantsättningsavgift. Avgiften är 1% av gällande prisbasbelopp.

Överlåtelseavgift

Föreningen tar ut överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp som betalas av köparen.

Avgift andrahandsupplåtelser

Föreningen tar ut en avgift för arbete med andrahandsupplåtelser. Den är maximalt 10% av prisbasbeloppet per lägenhet. Se stadgarna 9 § . Avgifter.

Grundavgift

Det är säljarens ansvar att månadsavgiften samt eventuella (avgiften för TV, telefoni och bredband) är betalad för innevarande månad. Det är upp till säljare och köpare att reglera detta utifrån tillträdesdatum.

Avräkning för el

El debiteras med månadsvis i efterskott.

Felaktigheter

Brf Corner House reserverar sig för eventuella felaktigheter i informationen ovan. Om du som mäklare, säljare eller köpare lägger stor vikt vid särskilda detaljer är det ditt eget ansvar att få informationen verifierad av respektive part.