Ventilation, luft & värme

Energideklaration

Byggnaden är klassad som energiklass C, 84 kWh/kvm (75 KWh/kvm) på årsbasis.

Ventilation

Kv Träsket 20 har FTX-ventilation. FTX står för Frånluft, Tilluft, Värmeväxling. Systemet är mekaniskt och fungerar så att all frånluft leds till en värmeväxlare som tar vara på värmen och värmer upp den inkommande luften. Tilluften kommer att bli varmare än den togs direkt från uteluften – generellt skiljer det bara några grader. Verkningsgraden är ca 80%. Den största fördelen med FTX är att inomhusklimatet blir jämnare och luftkvaliteten kan kontrolleras.

FTX system är enkelt i sin konstruktion och fodrar lite service. Ljudet från FTX system kan ibland upplevas störande, detta beror delvis på att bostaden i sig är väl ljudisolerad och gör att ventilationssuset uppfattas mer. En större anläggning ger generellt lägre ljudnivå, och i Brf Corner House har man prioriterat ett så tyst don som möjligt, även om det inte är det minsta på marknaden, till storleken sett.

Det sitter normalt sett ett tilluftsdon i varje rum. Frånluftsdonen är placerade i våtrum samt klädkammare och förråd. Samtliga don i samtliga lägenheter är injusterade och anpassade efter varje rums dimensioner och luftvolym för att få rätt flöde.

Det är inte tillåtet att på egen hand försöka justera eller täppa till ventilationsdonen!
Om det ändå görs finns stor risk att systemet sätts ur spel, något som kan påverka samtliga lägenheter i upp till tre trapphus. Åverkan på don kan leda till att du blir ersättningsskyldig till föreningen.

Värme

Grundvärmen sprids via tilluften och kompletteras av värmen från hemmet (det vill säga kroppsvärme och diverse elektroniska apparater) och spetsvärme från vattenburna radiatorer vid behov. Huset kommer att värmas upp av fjärrvärme vilket ger en kostnadssnål kombination.

80% av uppvärmningen sker genom värmeåtervinning. 85% av den värmen kommer från badrum och hushållsapparater.

För att kompensera potentiell energiförlust genom de stora glaspartierna används energi­effektiva fönster. På sommaren släpps heller inte lika mycket värme in och lägenhet blir därför svalare än vad den annars hade blivit. Vissa fasader, där bullerrisken anses större, förses med extra bra fönster.

U-värdet (genomsläppningsgraden) på dessa har en standard som passar passivhus, som är det tätaste byggsättet idag.

Radiator

Samtliga radiatorer är vattenburna och styrs av en termostat. Då radiatorn är på kommer den värma upp rummet när termostaten talar om för den att det behövs. Radiatorn känns sällan varm, kanske något ljummen mot huden då kroppstemperaturen oftast är högre än ytan på radiatorn. Det brukar heller inte vara varmt hela tiden, utan kan slår på och av.