Avgifter

Vid frågor kring avgifter eller avier, kontakta föreningens ekonomiförvaltare.

Årsavgift

Årsavgifterna ska täcka föreningens årliga kostnader bestående av drift- och kapitalkostnader samt avsättningar. De bestäms av styrelsen, som då också har att ta hänsyn till den bedömda långsiktiga kostnadsutvecklingen för föreningen. Årsavgifterna fördelas i enlighet med andelstalen för lägenheterna, uppdelat på månadsvisa avier.

Förbrukning av el

Samtliga bostadsrättshavare och lokaler betalar för el. Varje lägenhet och lokal är utrustad med individuella mätare som automatiskt läses av regelbundet. Debiteringen sker med eftersläpning.

TV, telefoni och bredband

Varje bostadsrättshavare tecknar och betalar själv det abonnemang man önska ha se TV, telefoni och bredband.

Överlåtelse och pantsättning

Överlåtelseavgift är en administrationsavgift som föreningen tar ut för extra kostnader och administrativt arbete vid överlåtelse av en bostadsrätt.

Pantsättningsavgift är en administrationsavgift som föreningen tar ut för administrativt merarbete i samband med att en pantsättning av en bostadsrättslägenhet meddelas till föreningen, vilket exempelvis kan ske om bostadsrättshavare tecknar nya lån eller flyttar lån mellan banker.

Andrahandsupplåtelser

Föreningen tar ut en avgift för arbete med andrahandsupplåtelser. Den är maximalt 10% av prisbasbeloppet per lägenhet. Se stadgarna 9 § . Avgifter.