Säkerhet

Portkod

Portkoden gäller under dagtid. Övrig tid fungerar tagg och/eller nyckel. För vår egen säkerhet, lämna aldrig ut portkoden till utomstående – använd istället porttelefonen.

Porttelefon

I huvudentrén sitter en porttelefon. Det är frivilligt att vara med i porttelefonen – kontakta styrelsen om du inte är med.

När någon använder porttelefonen blir du uppringd från ett 08-nummer. Du kan svara och samtala med personen, samt trycka 5 för att låsa upp dörren.

Under natten måste man trycka in hela telefonnumret i porttelefonen. Finns det en kontakt registrerad i porttelefonen med det nummer så blir denne uppringd som vanligt.

Nycklar

I samband med det första tillträdet fick varje lägenhet två (2) Iloq-nycklar som går till gemensamma utrymmen. Kontakta styrelsen om ni behöver fler nycklar.

Nyckelbrickor

Utöver nycklarna har varje lägenhet även fått tre (3) varsina nyckelbrickor. Nyckelbrickorna går till porten, soprummet samt hissen från källarplan. Kontakta styrelsen ifall ni behöver fler nyckelbrickor.

Övervakningskameror

Fastigheten har fem strategiskt utplacerade övervakningskameror i de gemensamma utrymmena. Endast styrelsen har tillgång till det inspelade materialet, vilket raderas automatiskt efter 90 dagar.

Brandskydd

Styrelsen har sett till att byggnaden som helhet har ett bra brandskydd samt försett samtliga lägenheter med brandvarnare. Varje lägenhet är en brandcell som står emot brand 30-60 minuter. I fastigheten finns det ett antal funktioner för att undvika brand och underlätta för brandförsvaret att så snabbt som möjligt lösa sin uppgift.

Huset har två brandluckor högst upp i trapphuset som möjliggör en snabb evakuering av giftig brandrök i trapphuset.

Hissarna och hisschakt är försedda med rökdetektorer. Soprummet har brandspjäll som stängs vid brand så att giftig brandrök inte sprider sig i luftsystemet. Rökdetektorer finns på strategiska ställen i vår fastighet. För att underlätta för brandförsvaret är vår fastighet försedd med ledningar som möjliggör för brandförsvaret att ta ut vatten på vartannat våningsplan då fastigheten är högre än 8 våningar.

Du som boende ansvarar för brandskyddet i din egna lägenhet, till exempel att byta batteri i din/dina brandvarnare, samt för husets gemensamma utrymmen, exempelvis genom att inte förvara brännbart material i trapphusen.

Det finns två olika utgångar från trapphuset, gå ut via vår vanliga entré eller använd nödutgången från plan -1. Nödutgången används alltid i första hand när branddörrarna i trapphuset har stängts.

Utrymningsvägar skall alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför skall till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte förvaras i trapphuset – inte ens tillfälligt.

Brandfarliga ämnen

Ingen förvaring av brandfarliga ämnen är tillåten i husets garage eller källarförråd. Exempel på brandfarliga ämnen är (men ej uteslutande) gastuber, gasol, tändvätska, acetylen, drivmedel, förtunning, koncentrerad spolarvätska och sprayburkar.

Förvaring av gasol

Inuti lägenhet i flerfamiljshus får de enskilda flaskornas storlek vara som mest 5 liter och på ej inglasad balkong som mest 26 liter (P11). Inglasad balkong räknas som en del av lägenheten, och då gäller 5 liter. Förvarade gasflaskor skall märkas ut med skylt på exempelvis dörren.

Du som har gasol i bostaden eller på balkongen bör även komplettera med släckutrustning. Den bästa utrustningen är en pulversläckare och en brandfilt. Brandförsvaret rekommenderar en 6 kilos pulversläckare, som klarar olika typer av bränder.